Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

19 Tháng 9, 2023 | Tin trong nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản 3811/BVHTTDL-VHCS về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Trong đó, lưu ý một số lễ hội cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án và tổ chức Lễ hội năm 2024 phải đảm bảo an toàn trật tự xã hội, văn minh, hiệu quả.
Hội Phết Hiền Quan năm 2018

Đó là các lễ hội: Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Đền Sóc (Hà Nội); Lễ hội Đền Trần (Nam Định); Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương); Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); Lễ hội Vía Bà (Tây Ninh); Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), Lễ hội chọi trâu; Lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc) và Hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội: Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.Cùng với đó, cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
Mặt khác, rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn về trật tự xã hội, phòng chống cháy, nổ, an toàn giao thông, an toàn sông nước, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường.
(Nguồn: Báo Phú Thọ)
0 Bình luận

Loading...