Tổng hợp một số lễ hội tại Phú Thọ trong tháng Hai âm lịch.

Ngày đăng: 04 Tháng 3, 2022

Tổng hợp một số lễ hội tại Phú Thọ trong tháng Hai âm lịch.

1. Lễ hội đình Ngọc Tân:

- Thời gian: ngày 2 tháng Hai( tức ngày 4/3/2022)

- Địa điểm: Đình Ngọc Tân, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng.

2. Lễ hội đền Nhà Bà:

- Thời gian: ngày 9 tháng Hai (tức ngày 11/3/2022)

- Địa điểm: Đền Nhà Bà, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh.

3.  Lễ hội chùa Hoàng Long:

- Thời gian: ngày 14-15 tháng Hai (tức ngày 16-17/3/2022)

- Địa điểm: Chùa Hoàng Long, xã An Đạo, huyện Phù Ninh.

4.  Lễ hội đền Trù Mật:

- Thời gian: ngày 17 tháng Hai (tức ngày 19/3/2022)

- Địa điểm: Đền Trù Mật, xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ.

5.  Lễ hội đền Thượng Thọ:

- Thời gian: ngày 22 tháng Hai (tức ngày 24/3/2022)

- Địa điểm: Đền Thượng Thọ, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì.

0 Bình luận

Loading...