Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

29 Tháng 12, 2023 | Tin địa phương

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tỉnh Phú Thọ, tháng 12 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tham gia lớp tập huấn gồm 30 học viên là thành viên của Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mường thuộc các xã xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Lớp tập huấn mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại xã Long Cốc, huyện Tân Sơn nhằm mục tiêu phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng động trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng về giá trị của văn hóa truyền thống; đề cao vai trò chủ thể văn hóa của các nghệ nhân; tạo điều kiện để các nghệ nhân, học viên được trao đổi, truyền dạy, học tập, góp phần giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển, nâng cao đời sống văn hóa tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mường tại xã Long Cốc.
Trong thời gian tổ chức lớp tập huấn các học viên đã được các nghệ nhân trao đổi, truyền dạy, bổ sung các kiến thức, kỹ năng cơ bản về: diễn tấu cồng chiêng, diễn xướng dân gian tràm đuống, các làn điệu hát ví, hát rang dân tộc Mường, múa trạm ống, các kỹ năng dàn dựng, xây dựng chương trình văn nghệ... Để từ đó các học viên ứng dụng trong hoạt động, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tại địa phương và biểu diễn phục vụ khách du lịch.
Sau thời gian tập huấn, các học viên báo cáo trực tiếp kết quả tập huấn bằng việc tự dàn dựng và tổ chức trình diễn chương trình văn nghệ từ những nội dung đã truyền dạy tại buổi tổng kết./.
Một số hình ảnh tại lớp tập huấn và các tiết mục biểu diễn tại buổi tổng kết:

Tiết mục diễn tấu cồng chiêng

Tiết mục hát ví do nghệ nhân Hà Thị Tiên và học viên Nguyễn Thị Hạnh
Tiết mục múa chạm ống
Nguyễn Hoàn - Sở VHTTDL
0 Bình luận

Loading...